لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

محتوای مرتبط با برنامه درسی از جمله متون کتاب درسی

محتوای مرتبط با برنامه درسی از جمله متون کتاب درسی، فیلم های آموزشی مرتبط،فایل های صوتی (کتاب های گویا)،نرم افزار های چند رسانه ای،مجلات رشد و ... در تارنمای

پایگاه کتاب های درسی ایران                                              chap.sch.ir

شبکه ملی مدارس ایران                                                         Roshd.ir 

مجلات رشد                                                                    Roshdmag.ir 

  

ضمنا با توجه به طراحی جدید شبکه ملی مدارس ایران رشد امکان مشارکت و طرح پرسش و نظرات و ارائه محتوا توسط دانش آموزان و معلمان و کارشناسان مهیا شده است.

لینک های ارتباط با سامانه هوشمند

اکنون :

18:56 پنجشنبه, 30 خرداد 1398


لینک های زیر، مختص ورودی های جدید می باشند

لینک های زیر، مختص دانش پذیران ثبت نام شده در مرکز آموزشی می باشند